CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MUZICALE/SONORIZARE
ORA INCHEIERII EVENIMENTULUI (aproximativ 30'-60' dupa servirea tortului)
MOMENTE ARTISTICE PRIMIRE INVITATI

MOMENTE ARTISTICE SHOW

SCENOTEHNICA

ALTE SERVICII

In cazul anularii sau amanarii evenimentului, avansul nu se restituie beneficiarului. Daca se va achita in lei, euro se va cacula la cursul BNR din data efectuarii platii.
Restul de plata se va face numerar la data evenimentului sau prin virament bancar inainte cu trei zile inaintea evenimentului. Daca se va achita in lei, euro se va cacula la cursul BNR din data efectuarii platii.
Obligatia prestatorului: Sa presteze serviciile specificate din prezentul contract. Sa monteze echipamentul tehnic cu 2 ore inaintea inceperii evenimentului.
Obligatia beneficiarului: Sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii. In cazul in care evenimentul are loc in aer liber, beneficiarul are obligatia sa amenajeze o scena acoperita pentru echipamentele tehnice. Sa plateasca contravaloarea echipamentului tehnic in cazul distrugerii totale sau partiale a acestora de catre unul dintre participantii la eveniment. Sa plateasca c/val. prestatiei de servicii conform prezentului contract.
ALTE CLAUZE – Prestatorul are dreptul sa foloseasca materiale audio-video de la evenimentul ce are loc in locatia pusa la dispozitie de catre beneficiar in scop demonstrativ pe site-ul agentiei, fara a cere acordul beneficiarului sau altei terte parti. Prestatorul are dreptul de a schimba din motive obiective orice membru din cadrul formatiei care nu poate presta in conditii optime pentru buna desfasurare a programului artistic, avand obligatia in acelasi timp sa respecte numarul de persoane din componenta formatiei. Sonorizarea va fi pusa la dispozitia altor artisti/dansatori/interpret doar contracost, numai cu acordul prestatorului.
FORTA MAJORA – Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
INCETAREA CONTRACTULUI – Contractul va inceta la data mentionata din prezentul contract.
In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va dati consimtamantul de a vi se prelucra datele personale din CI sau pasaport (nume, adresa), telefon, email in vederea completarii contractului de prestari servicii.
CONTRACTUL ESTE VALABIL DOAR DUPA ACHITAREA AVANSULUI
Prin completarea numelui sunteti de acord cu termenii si conditiile din acest contract. Contractul este valabil doar dupa achitarea avansului de catre beneficiar.